รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลา

ประชุมสภาปี 62

          สมัยสามัญ  สมัยที่  1

          สมัยสามัญ  สมัยที่  2

 

 

ประชุมสภาปี 61

              สมัยสามัญ  สมัยที่  1

          สมัยสามัญ  สมัยที่  2

          สมัยสามัญ  สมัยที่  3

          สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1

          สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2

          สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  3

          สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  4

          สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1

          สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2

 

 

ประชุมสภาปี 53

          สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
          สมัยวิสามัญ สมัยที่
2

     สมัยสามัญ

          สมัยสามัญ ที่ 1

          สมัยสามัญ ที่ 2


 

ประชุมสภาปี 54     

     สมัยสามัญ

          สมัยสามัญ ที่ 1

          สมัยสามัญ ที่ 2

          สมัยสามัญ ที่ 3         

          สมัยสามัญ ที่ 4 (ครั้งที่ 1)
          สมัยสามัญ ที่ 4 (ครั้งที่ 2)


************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info