เทศบาลตำบลบางปลา ขอเชิญประชาชนทุกท่านกรอกแบบสำรวจเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบางปลา โดยทุกท่านสามารถตอบแบบสำรวจผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)https://itas.nacc.go.th/go/eit/p7pl6m หรือ QR Code ด้านล่าง
ได้ตั้งแต่วันนี้ -
30 มิถุนายน 2563


        เทศบาลตำบลบางปลา ขอเชิญพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างทุกประเภท สังกัดเทศบาลตำบลบางปลา ร่วมเข้ากรอกแบบสำรวจเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบางปลา โดยทุกท่านสามารถตอบแบบสำรวจผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) ตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ https://itas.nacc.go.th/go/iit/p7pl6m  ก่อนข้อความตามลิ้งค์ด้านล่าง เพิ่ม
ตั้งแต่วันนี้ -
30 มิถุนายน 2563

 

กลับหน้าหลัก>>>
 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info