ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียกระทรวงการคลัง ปี 2562

 
   

 

 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (จำนวน 9 โครงการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562)

 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาคเรียนที่ 2/2561และภาคเรียนที่ 1/2562

 
 

ประกาศแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน

 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เจ้าเหมาบริการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เทศบาลดำเนินการจัดเก็บฯ

 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

 
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โครงการจัดซื้อครุภัฒฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าฯโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสระว่ายน้ำฯ โครงการถมดินด้านหลังเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน

 
 

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561

 
 

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560

 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายการตะพับสแตนเลสขนาด 75x180x75 ซม.จำนวน 20 ตัว  
  แผนปฏิบัติการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำท่าจีนฯ  
       
     

 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.co m