ถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                              นายชาตรี   โพธิ์อบ  นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ   พนักงานเทศบาล  และประชาชนร่วมถวายพระพรใน     วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553  เพื่อสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยจะมีกิจกรรมกล่าวคำถวายพระพร  ณ  บริเวณวัดบางปลา เวลา 8.30 น*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info