พีธีวางศิลาฤกษ์ตลาดสดเทศบาลตำบลบางปลา
 

                              นายชาตรี   โพธิ์อบ  นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ   พนักงานเทศบาล  และประชาชนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ตลาดสด  โดยมีเจ้าอาวาสวัดบางปลา
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ซึ่งเทศบาลตำบลบางปลาได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตลาดสดเพื่อเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการในการจับจ่ายใช้สอย ซื้อหาอาหารตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง
ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในตลาดให้ได้ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งสร้างที่จอดรถและจัดระเบียบจราจร

 
*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info