เทศบาลตำบลบางปลาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในเขต   

                                

                                      เทศบาลตำบลบางปลาได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง  ยาสามัญประจำบ้านพร้อมน้ำดื่ม   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ 
นายชาตรี   โพธิ์อบ  นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ   พนักงานเทศบาล  ร่วมกันแจกจ่ายข่าวสารอาหารแห้งฯ ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย
ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับประชาชน

 

 


 


*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info