เทศบาลตำบลบางปลาร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 60 โดยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนมอบป้ายโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ให้กับนางเหลือ  นพคุณ  และนางแผ้ว  น้อยแจริญ

 ประชาชนหมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ  อ.เมือง ฯ  จ.สมุทรสาคร  

สภาพบ้านก่อนซ่อมและหลังซ่อมของนางเหลือ นพคุณ

สภาพบ้านก่อนซ่อมและหลังซ่อมบ้านของนางแพ้ว น้อยเจริญ
*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info