โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ทำบุญ เที่ยววัด ชมวัง สร้างสรรค์สุขภาพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา

                        โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  "ทำบุญ  เที่ยววัด  ชมวัง  สร้างสรรค์สุขภาพ"   เมื่อ 4 กันยายน 2552  เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลบางปลาสถานีอนามัยบ้านบางปลา
,ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลาและชมรม อสม.เทศบาลตำบลบางปลาวัตถุประสงค์1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2.ได้ทำบุญร่วมกันกิจกรรม 
ทำบุญไหว้พระ 8 วัด ในเขตจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม,  ชมอุทยาน ร.2, เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา  
วัดเกตุมวดี  วัดหลวงพ่อบ้านแหลม  วัดบางกะพ้อม วัดภุมรินทร์กุฎีทอง  วัดบางแคน้อย
วัดค่ายบางกุ้ง วัดจุฬามณี  วัดอัมพวัน


 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info