ตลาดสดเทศบาลตำบลบางปลา เปิดจองแล้ว และเปิดให้บริการในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบางปลา โทร ๐๓๔-๔๖๘๐๖๑  ต่อ  ๑๕ 

************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info