ลอยกระทง 2552

เทศบาลตำบลบางปลาโดยการนำของนายชาตรี  โพธิ์อบ นายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ร่วมจัดงานวันลอยกระทง
และการประกวดหนูน้อยนพมาศ  เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี 2552  ณ วัดบางปลา  เพื่อสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบ้านบางปลา


*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info