การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล

กลุ่มทำไวท์กระเจี๊ยบ

กลับหน้าหลัก>>>
 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info