งานเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลบางปลา

 

นายชาตรี  โพธิ์อบ  นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา เป็นประธานเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552
ณ บริเวณชุมชนใต้วัด  ข้างสถานีอนามัยบ้านบางปลา จัดสร้างขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม
สวนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นสถานที่สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้ เคียง ได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

และออกกำลังกาย ภายในสวนมีสวนหย่อมที่สวยงาม*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info