กีฬาชุมชน ประจำปี 2553
 

                       เทศบาลตำบลบางปลา ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2553  ณ. สนามฟุตซอล โดยมีท่านชาตรี  โพธิ์อบ   นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา   เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประชาชนทั่วไป
 และตัวแทนของชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน  
การแข่งขัน กระชับมิตร  ของ คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลบางปลา และพนักงานเทศบาล*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info