ข่าวประกวดสอบราคาและจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 58
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 58
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 58
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 59
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 59
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 59
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 59
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม590
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 59
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 59
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 59
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 59

 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info