กองช่าง
 

นายอภิชาติ  พงษ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายปริญญา  วัฒนา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 

นายสราวุธ  วัฒนา
วิศวกรโยธาชำนาญการ
 

นายพัลลภ  ดาวเรือง
ช่างโยธาชำนาญงาน

นายทวีรัศมิ์  ฉัตรสงวนชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

นายวิชัย  ชายทอง
นายช่างโยธา

นาสมพงศ์  ฉิมพุดซา
นายช่ายโยธา
   
นายการันย์  เอียมสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปราณี  นิลพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com