หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นายวรกฤช  นิ่งน้อย
ปลัดเทศบาล

 
นางสาวนันทวัน  หัสสะ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info