ข้อมูลชุมชนและแผนชุมชนเทศบาลตำบลบางปลา
 
ชุมชนบ้านใต้วัด ชุมชนบ้านจัดสรร
ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนเศรษฐกิจ
ชุมชนบ้านเลียบ ชุมชนสวนรังสี

โครงแผนชุมชนเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี ๒๕๕๔


 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com