ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ
     
   

     
  ผลสรวจความพึงพอใจของประชชน ณ จุดบริการในปีงบประมาณ 2562
     
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 2561
     
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 2560
     
   

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com