พัฒนาและจัดเก็บรายได้
     
     
  ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562
     
     
   

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com